O MUSEU PEDAGOCHICO D'ARAGÓN

Ubicau en a Plaza López Allué, comparte edefizio con a Ofizina de Turismo de Uesca. I son expuestos antigos libros, chuguetes, mapamundis, cuadernos, pizarras e en cheneral tot tipo de material didactico antigo prozedén de dibersas escuelas d'a probinzia de Uesca. Antimás, cuenta con a recreazión d'aulas con montaches audiobisuals que permiten de beyer cómo estudiaban os nuestros pais e payes.

más informazión

OS MUNDOS DE PANTA, UNA GRANCHA PA L'OZIO

Zentro d'Educazión Ambiental (Grancha Escuela) ubicau en a Ctra. Uesca - Sariñena/Grañén. O suyo obchetibo prinzipal ye acercar os nin@s ta o entorno natural, dende una perspectiba educatiba e d'o entretenimiento. Totas as actibidaz e instalazions son pensadas pa o disfrute de tota a familia.

más informazión

MIRANDO DE TROBAR OS DANZADORS

“Mirando de trobar os danzadors” ye un chuego de pistas endrezau a fomentar o turismo familiar que permite de conoxer os prinzipals molimentos d'a ziudat a trabiés d'una gymkana enfocada a o publico infantil. O chuego s'acompaña d'una APP que puede descargar-se en o móbil e proposa recorrer o casco antigo d'a ziudat mirando de trobar as pistas que s'amagan en doze placas colocadas en diferens puestos e os protagonistas d'os cuals son os danzadors como filo conductor. En cada placa se planteya una pregunta e os partizipans han de marcar as respuestas en un plano que se fazilita en a Ofizina de Turismo dica completar o cuestionario pa conseguir un obsequio. Más informazión en a Ofizina de Turismo.

más informazión

ESPACIO 0.42

Ubicau en as instalaziones d'o Parque Tecnolochico Walqa, ye o puesto idonio pa descubrir l'astronomía con a tecnolochía de zaguera chenerazión. En as suyas instalazions trobamos un simulador de cuatre dimensions, un obserbatorio con aulas-taller e un espazio pa exposizions.

más informazión

LACUNIACHA

Dentro d'a comarca de l'Alto Galligo, en Piedrafita de Chaca, se troba “Lacuniacha”, un parque natural en o corazón d'o Pirineu Aragonés que poseye 13 espezies animals e abundán flora autoctona que lo combierten en un espazio animau situau en un entorno pribilechiau. Un puesto capable de proporzionar a o bisitán a posibilidat de descubrir, a lo largo d'o suyo recorriu, os infinitos secretos que a naturaleza zarra.

más informazión

A CUEBA D'AS GUIXAS

En o termen munizipal de Bellanuga, debaxo d'o mazizo de Collarada, se troba a Cueba d'as Guixas, conocida porque seguntes se diz allí s'achuntaban bruxas e aquelarres. Un lugar machico an ficar-se-ie e disfrutar d'as sorprendens formazions petrias, estalactitas e estalagmitas e columnas naturals que unen o teito d'a cueba con o suelo.

más informazión

GABARDA AVENTURA

Ubicau en as inmediazions d'as estepas subdeserticas d'os Monegros, e con una superfizie de 75 ectarias, podemos disfrutar en o suyo rezinto d'un día d'ozio an que realizar multitú d'actibidaz relacionadas con a naturaleza como puedan estar a tirolina, paintball, tiro con arco, laberinto de panizo, etc.

más informazión

PABELLÓN DE CHELO DE CHACA

En o pedero d'a Peña Uruel, destaca a beroya ziudat de Chaca como un importán puesto de transito en o Camín de San Chaime. Allí se troba o Pabellón de Chelo, una instalazión unica en España que cuenta con dos pistas de chelo, una d'ellas exclusiba pa os menors de 11 años. Sin duda, un puesto do disfrutar en familia d'uno d'os esportes d'ibierno más divertius.

más informazión

TELEGABINA DE PANDICOSA

Pandicosa ye una bonica poblazión turistica situada en a cabecera d'a val de Tena, en pleno Pirineu, chunto a la estazión d'esquí que porta o suyo nombre e zercana a o suyo famoso Balneario. Dende a localidat de Pandicosa se pueden atisbar sin nengún esfuerzo polius paraches d'alta montaña (tucas, ibons e patros de montaña), puyando a la telegabina que parte d'a mesma estazión.

más informazión

BELENS TRADIZIONALS

Pa las datas nadalencas son muitas as localidaz d'a probinzia do pueden bisitar-se os belens tradizionals, bel unos consideraus autenticas choyas de l'arte belenista. En a ziudat de Uesca destacan o d'a Deputazión Probinzial e o d'as Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En a probinzia, cal bisitar os de Monzón, Peralta de la Sal, Lagunarrota e Boltaña. Atros belens bien interesans son os d'Alcoleya de Zinca, La Almunia de San Juan, Binaced, Pomar, Esplús, Graus, Torrociudat, Balbastro, Fraga, Castillonroy, Zanuy e Tamarit de Litera.

más informazión

CASA PIRENÁICA DE LOS TÍTERES y del teatro popular

Abizanda: Casa pirinenca de moñacos e d'o teatro popular ABIZANDA. Una Casa en o Pirineu pa os Moñacos. Dende abe años, Los Titiriteros de Binéfar íbanos mirando un puesto idonio pa materializar o nuestro suenio: un teatro propio con residenzia pa combidar a artistas e colaboradors a crear en un entorno tranquilo e sucherén con una exposizión permanén d'os nuestros propios moñacos e d'os que somos itos aplegando en os nuestros biaches por o mundo.

más informazión

Ecomuseu d'a Fauna Pirinenca-Zentro de bisitans

L'Aínsa

Museu d'os Dinosaurios d'Arén

ARÉN

más informazión

Museu d'es Chuegos Tradizionals

CAMPO

Zentro d'Interpretazión de l'Arte Rupestre

COLUNGO

O Parque Cultural d'o Riu Bero ye un espazio cultural en plena naturaleza, situau entre o Prepirineu e o Semontano de Sobrarbe (Uesca). A o norte, a Sierra e Cañons de Guara poseye sorprendens paisaches e ecosistemas excepzionals. A o sud, o Semontano amuestra o paisache mediterranio de tierra e bino. Arte rupestre, molimentos, conchuntos mediebals e patrimonio etnografico combiben en armonía con a naturaleza en este territorio articulau por o riu Bero.

más informazión

Zentro d'Interpretazión de lo Megalitismo Pirinenco

Echo

más informazión

Museu de miniaturas militars

Chaca

más informazión

Zentro d'Interpretazión Abes carnuzeras "Arcaz"

RIGLOS

más informazión

Museu Naturalista "Casa d'os Butres"

Santa Zilia de Panzano

Zentro d'Interpretazión d'o Monesterio Nuebo de San Chuan d'a Peña

San Chuan d'a Peña

más informazión

Zentro d'Interpretazión d'o Monesterio Nuebo de San Chuan d'a Peña

SARIÑENA

más informazión

Zentro d'Interpretazión de l'Onso Cabernario

TELLA

Zentro d'Interpretazión Subterrania

Bellanuga

GRANCHA ABENTURA

Balbastro

GRANCHA ABENTURA ye un gran parque pribau d'entretenimiento e d'ozio, ideyal pa turismo familiar con ninos, celebrazions, bisitas escolars e de grupos. Ye adecuau pa totas as edaz. Ye situau en Balbastro (Uesca), en o corazón d'o Semontano.

más informazión