Castiello de Lobarre/ Boleya

O castiello de Lobarre, fortaleza románica millor conserbada d'Europa, ye situada a 1.070 metros d'altaria sobre una imponén roca calsinosa que domina a Foya de Uesca.
Iste lugar ye un eszenario de zinema e entre os suyos muros se son rodadas conoxidas produzions como “Valentina” e “El Reino de los Cielos” d'o director Ridley Scott. A colechiata de Boleya se lebanta sobre l'antiga fortaleza arabe que dominaba a localidat cuan esta tierra fue frontera pa la Edat Meya. En o suyo interior se custodia una choya d'o renaximiento aragonés: un magnifico retablo de pintura sobre tabla do se i combinan de manera exzepzional a tradizión flamenca con os gustos italianos. Os dos molimentos fuen testes d'as confrontanzas entre dos reinos, os cristianos e os arabes. Ye por ixo que as dos construzions s'ubican en os territorios que buegaban a frontera politica d'os suyos respectibos dominios: as Sierras Exteriors d'o Pirineu e a Foya de Uesca.