Trilochía Mediterrania: Casbas/ Ibieca

Entre campos d'oliberas, bites e almendreras, en o pedero d'a Sierra de Guara, se lebanta a ilesia de San Miguel de Fozes, un destacau templo, declarau Molimento Nazional, situau ta par d'o Camino Reyal que uniba Uesca con Balbastro.
Este lugar, conzebiu como panteón familiar, poseye un interesán conchunto de pinturas d'estilo gotico linial. Encara resonan en os suyos muros os ecos d'os flaires espitalarios de San Chuan de Cherusalén que abitón o desaparexiu zenobio. O monesterio de Santa María d'a Gloria, sito en o lugar de Casbas, constituye uno d'os escasos exemplos de combentos femeninos zisterzencos en Aragón. En o suyo interior o estilo zisterzenco se i manifiesta en tota a suya esplendor. As suyas sobrias parez acullen numbrosas instalazions e dependenzias de distintas epocas que ebocan a os nuestros güellos a istoria d'a comunidat. Un alto en o camino pa disfrutar d'un puesto bello e pleno d'espiritualidat.