Inizio > Bisita-nos > Carnet d’o bisitán
   

CARNET D’O BISITÁN

En as tuyas manos ye o carnet d'o bisitán. Te deseyamos una grata estada en Uesca e a Comarca d'a Plana de Uesca


     •  Se trata d'una tarcheta de fidelización con que obtendrás rebaxas u bel detalle en os establimientos que s'indican en o folleto adchunto.
     •  Podrás reconoxer os establimientos por l'apegallo d'identificazión que tienen en os suyos azesos.
     •  Pa poder-la usar, ye impreszindible que te sellen o carnet en o establimiento otelero, bibienda de turismo rural u camping do t'agüespedes. Pero nomás son balidos os ospedaches d'a ziudat de Uesca e d'a Comarca d'a Plana de Uesca.
     •  O carnet será balido pa una semana, contada dende a data que fegura en o dorso.
     •  O carnet s'entregará exclusivamén en a Ofizina de Turismo.