MUSEU DIOZESANO

Ubicau en a zona d'a Sala Capitular e as claustras d'a Seu de Uesca, fue en 1945 cuan o bispe Lino Rodrigo promulgó o decreto d'a suya creazión. O suyo interior contiene importans piezas d'arte sacro prozedens d'a propia Seu e de bellas parroquias e combentos d'a Diozesis.
As suyas salas d'orfebrería exposan relebans obras como o retablo de Nuestra Señora de Salas (s. XIV) u as arquetas relicario de Limoches, amás d'una ampla bariedat de calizes, cruzes prozesionals, custodias e atros obchetos d'incalculable balura. As salas d'arte mediebal contan con obras pictoricas d'os sieglos XIII al XV entre las que destacan as tablas d'o retablo de Pallaruelo de Monegros, de Martín Soria e o retablo d'a Coronazión d'a Birchen, de Pedro de Zuera. A denominada Parroquieta contiene obras d'o Renaximiento e Barroco. Destaca entre toz o retablo de Gil Morlanes de l'Abadía de Montaragón. Tamién se i pueden beyer pinturas d'os chirmans Bayeu, Luis Muñoz e Vicente Berdusán. Orarios e Tarifas d'o Museu: http://www.museo.diocesisdehuesca.org/