CASINO

Destaca como una d'as muestras emblematicas d'o Modernismo oszense.
O edefizio d'o Círculo Oscense, construiu a prinzipios d'o sieglo XX, Amás d'a suya espectacular frontera, destaca a suya bella portaza d'entrada que data de 1905 e en o interior, o siestro, a escala prinzipal e os salons Royo e Azul.

Casino de Uesca Plaza Nabarra, 4 22002 - Uesca
Telefono: 974 210 608 y 974 210 612
circulooscense@huesca.es
Orario d'atenzión a o publico: de 10:30 a 22:00 oras

Google Maps