Inizio > Visita-nos > Escape
   
 

O turismo de salas d'escape, nueva tendenzia

Un chuego d'escape u room escape ye un reto que consiste en deszifrar en equipo os enigmas que contiene una sala, explorando o espazio e o suyo conteniu, e lograr salir-ne antes d'una ora. A sala puede contener cuantas abitazions con pistas e decorazión tematica, e os enigmas pueden estar de tipo bisual, auditibo, matematico, lochico, etz. Un chuego emozionán e intenso que obliga a o partizipán a conzentrar-se, utilizar a lochica e a creatibidat, agudizar o suyo inchenio, treballar en equipo e comunicar-se correctamén con os suyos compañers pa lograr l'obchetibo: escapar d'a sala antes que o reloch acabe a cuenta ta dezaga. Cada chuego d'escape planteya una istoria e un eszenario diferén que meten a preba as abilidaz detectibescas d'os partizipans.

Dende o pasau mes d'abiento contamos en Uesca con a primer sala d'a probinzia, Oscape, situada en o zentro d'a ziudat, en a plaza d'a Moneda. O suyo chuego s'inspira en a leyenda mediebal d'a Campana de Uesca. A sala do suzedió o feito istorico en que se basa esta popular leyenda se puede bisitar en l'antigo Palazio d'os Reis d'Aragón, actual Museu de Uesca.

O chuego ye apto pa toz os publicos, en grupos d'entre 2 e 5 chugadors, con amigos, compañers u familiars (ninos a partir de 8 años). A sala ubre cada día, de 10 a 22 oras, con reserba prebia en a suya web u por telefono.

Diz que o escapismo ye a tendenzia d'ozio que ha medrau más aprisa dende o inizio d'o zinema. Ne b´ha más de 120 en España, más de 600 en Gran Bretaña, por exemplo, e mils en tot lo mundo. L'orichen d'as salas d'escape u escape rooms no ye guaire definiu. Unos dizen que se remonta a 2006 en Silicon Valley (EEUU), do uns informaticos creón uns bidiochuegos basaus en as istorias poliziacas d'Agatha Christie. Atros dizen que s'inizión en Chapón e que s'extendión ta Estaus Unius. E atros afirman que s'orichinón en Hungría. Lo que ye claro ye que existe ya un “turismo de salas d'escape” por tot lo mundo, que prevoca que os aficionaus a este tipo de chuegos, os “escapistas”, biachen a distintas localidaz pa prebar nuebos retos en diferens salas. Una experienzia diferén, un desafío en equipo, una bibenzia dibertida e entretenida que atraye por cada bez a más publico.
Turismo d'Escape  
 
Zaragoza Turismo SD Huesca Espacio 0,42 Comercio Huesca Hoya de Huesca