Inizio > Descubre Uesca > A Ziudat
   

A Ziudat

Uesca, con bel poquet más de 50.000 abitans, se presenta a o bisitán como una ziudat dinamica e moderna, enclabada en o zentro d'una d'as probinzias con mayor riqueza natural e paisachistica. A suya pribilechiada situazión, distán a o norte a nomás d'una ora d'o incomparable marco d'as montañas d'o Pirineu e enta o sud, a trenta menutos d'as austeras estepas subdeserticas de monegros, ufre a o bisitán un contraste extremo en a color d'os suyos paisaches e en a bariedat d'os suyos climas, de l'alpino a o continental e a o mediterranio, chunto con a dibersidat d'escositemas dificilmén abracable en atro puesto e en tan curto espazio.A capital, bien conectada a la resta d'o territorio nazional por autobía, carreteras en perfecto estau e por ferrocarril de l'alta belozidat e de zercanías, amuestra una imbidiable calidat de bida con toz os serbizios e equipamientos nezesarios pa deparar-nos una estacha agradable e bariada, d'acuerdo con as nezesidaz d'ozio d'o bisitán. De bez, Uesca ye una ziudat de leyendas e istoria. Atresora un rico pasau milenario e una cara espitalaria como reflexo d'o carauter amable d'as suyas chens. A suya configurazión urbana e as suyas curtas distanzias permiten paseyar-se e disfrutar d'as suyas carreras, parques, plazas e d'o suyo casco istorico, do destacan molimentos tan siñalers como a Seu, dd'estilo gotico; a Ilesia e as Claustras romanicas de San Pietro o Biello, l'antigo Palazio d'os Reis d'Aragón, güe Museu Probinzial; la Casa d'a Billa d'estilo renazentista aragonés, o interior d'a cual alberda o espectacular lienzo, a Campana de Uesca, de José Casado del Alisal.


Google Maps
Amás d'os molimentos e estilos ya menzionaus, en Uesca se pueden fallar muestras artisticas de totas as epocas e estilos. A ziudat poseye una importán muestra d'arte barroco en as ilesias de Santo Domingo, San Lorién y San Bizién, edefizios modernistas como o Casino, a Deputazión Probinzial, o Teatro Olimpia u o Palazio de Congresos; museus como l'Arqueolochico Probinzial, oMuseu Diozesano e o Museu d'Arte e Naturaleza (CDAN), obra de l'arquitecto Rafael Moneo, que aculle piezas artisticas modernas e contemporanias; o Museu Pedagochico d'Aragón, en que se recreya a istoria d'a educazión e d'a escuela a lo largo d'o sieglo XX a trabiés d'una exposizión en que pueden veyer-se aulas de distintas epocas, mobible escolar, material didactico, libros, mapas, etc.

Ficar-se en o suyo casco urbano, paseyar-se por o Parque Miguel Serbeto pa alufrar esculturas de Felipe Coscolla u Ramón Acín, as Paxaricas d'o cual son simbolo de Uesca, realizar rutas molimentals, gastronomicas, disfrutar d'a suya cultura, d'os suyos lugars, d'as suyas fiestas e costumbres e practicar tot tipo d'esportes son bel unas d'as actibidaz que se pueden realizar en Uesca.

 
Zaragoza Turismo SD Huesca Espacio 0,42 Comercio Huesca Hoya de Huesca