Inizio > Descubre Uesca > Gastronomía
   

Gastronomía

Uesca ha sabiu situar-se en o plano gastronomico como una d'as ziudaz de bisita obligada pa disfrutar d'un exzelén repertorio d'espezialidaz propias.


Os productos naturals d'a tierra fan a base d'una cozina pa disfrutar. A proximidat d'a güerta oszense, con ricas tierras de cautibo, fa que os nuestros restaurans conten con materias primas d'a más alta calidat. Tot ixo, chunto a os productos de caza e ruxiau con os binos d'o Semontano, lo combierten en un autentico plazer pa os amans d'a buena mesa.

Dende os restaurans distinguius por as más rigurosas guías mundials dica os establimientos de minchar tradizional e de casa, Uesca atresora berdaderas rutas pa la sabor.

Dentro d'as rezetas tradizionals predominan os platos rezios con os que antes más se feba fren a os escamallos de bez que se combatiba a fredor d'a tierra. As nuestras güelas guisaban en os suyos puchers estos platos pa dar calor a os pastors, que los aculliban con gusto cuando plegaban en casa.

Son platos tipicos d'a tierra las migas a la pastora, a sopa oszense u d'allo, as ensaladas, as legumbres u verduramen (cardo, borraina...), o salmorrejo, o pollo a o chilindrón, a truita u l'abadexo ajoarriero, o cordero a la pastora, as chiretas, os productos deribaus d'a caza, embutius bariaus, morziellas, tortetas e o plato estrela que sin duda ye o ternasco asau.

Os postres artesanos d'a ziudat reclaman una espezial atenzión, materializada en a “Ruta Dulce”, un recorriu por as pastelerías de Uesca do poder degustar exquisitezes reconoxidas a nibel nazional como a Trena d'Almudébar, Glorias de Uesca, Campanas, Coca de pinta, Tarta de Loreto, Pastel Ruso u as deliziosas Castañas de marzapán.

Uesca tamién ye nombrada por a dibersidat que ufre pa o “tapeo”. Bars, restaurans, pastelerías, complementan a suya ufierta gastronomica pa recompensar un alto en as crompas u un descanso d'o bisitán en o paseyo por as carreras d'a ziudat.CONOXE A NUESTRA UFIERTA GASTRONOMICA
REZETAS TIPICAS DE UESCA

CHUDIAS CON ORELLA E TORTETA.

Ingrediens pa cuatre personas.
320 gr de chudías blancas, 500 gr d'orella de latón, una torteta negra salada u dulze a gusto, 2 granos d'allo, 1 zebolla chicota, sal, azeite d'oliba birchen, 1 fuella de laurelero, un zancarrón.

Elaborazión.
Poner Meter en augua as chudías con a orella limpia de pelo, 12 oras.
Colocar toz os ingrediens chuntos en una cazuela con agua freda e fer cozer a o fuego.
Cuan a torteta siga tierna la retiraremos, pa que no se desfaya. Esto produziría unas chudías mui negras.
Pa serbir tallaremos a orella e torteta a cuadradez.
Podríamos tallar unas ascletas de torteta e fer-las fredir, pa fer un emplatau e textura diferén.

Tecnica de cozina.
A tota legumbre se le puede terminar añadendo un sofrito en os zaguers menutos. Si son de baxa calidat e no han suelto fecula pa o suyo ligallo i añadiremos una miqueta de farina. Anque esto ha d'eliminar-se siempre que siga posible

FRITADA DE TRUNFA

Ingrediens pa cuatre personas.
500 gr de carbazón, 500 gr de trunfa, 250 gr de tomate, azeite de oliba.

Elaborazión.
Tallar os ingrediens a ascletas. O tomate s'ha de pelar e sacar as simiens.
Frediremos os ingrediens por separau, dorando bel poquet as trunfas.
Lo chuntaremos tot, mirando de que no tienga guaire caldo, e dexaremos cozer bels diez menutos. Serbiremos podendo acompañar-lo con güego duro e bonito en escabeche.

Tecnica de cozina.
Podemos no meter-bi tomate. Se podría incorporar pimento berde.

ARROZ CON CARACOLS E CONELLO.

Ingrediens pa cuatre personas.
400 gr d'arroz, 500 gr de caracols, 250 gr de conello, 1 pimento verde, 2 granos d'allo, 1 tomate maduro, punta de pimentón dulze, sal, caldo de carne, prexil.

Elaborazión.
En una cazuela de bardo u paellera, frediremos en azeite o conello tallato. Cuan siga dorau añadiremos o pimento berde, o tomate rallau e o pimentón, dexando uns menutos a o fuego. Mullaremos con o caldo u augua, calendo fer cozer una ora alto u baxo .
Incorporaremos l'arroz, a sal dexando-lo fer cozer diez menutos. Añadiremos os caracols bullius, dexando rematar l'arroz atros diez menutos.
Cuan lo saquemos d'o fuego, i meteremos allo e prexil picaus e azeite.

Tecnicas de cozina.
Pa saber cuánto arroz cal añader en proporzión con o caldo que tiene, bi ha dos formas de saber-lo. La primera seria incorporar primero l'arroz e dimpués o doble de caldo bullindo. A segunda consiste en fer o caldo de bez que o sofrito e l'arroz dimpués. Se i añadirá arroz en forma de cruz d'o rezipién, habendo de sobrexir una miqueta d'arroz por dencima d'o caldo.

EMPANADICOS BARIAUS

Ingrediens pa seis personas.
1 baso de lei calién, 1 baso d'azeite de chirasol, farina floxa, 200 gr de trunfa, 1 torteta, allo, prexil, 2 dl azeite de chirasol, canela molida.

Elaborazión.
Treballar con a mano e en un rezipién a lei calién, o baso d'azeite e a farina que almita. Cuan se separe d'o rafe d'o rezipién, la estiraremos con un ruello sobre un papel.
Sobre a masa estirada, colocamos asclas de trunfas bien finetas, a torteta a cuadradez cruda, a canela molida, l'allo e prexil picau; en zagueras, l'azeite de chirasol.
Prozedemos a zarrar-los, forniando-lo sobre o mesmo papel en o que hemos estirau a masa. A una temperatura de 180ª C con o tiro ubierto.

Tecnicas de cozina.
Se pueden fer empanadicos dulzes de manzana, carbaza e salaus d'espinais con pansas e piñons. En os dulzes hemos d'añader zucre en o interior, antes de zarrar-lo, e por denzima d'a masa.

MIGAS

Ingrediens pa 4 personas.
300 gr pan de miolla semi-seco, 2 granos d'allo, 20 gr d'ensundia de latón, 150 gr de trunfas, pimentón dulze.

Elaborazión.
Picar Picar as trunfas bien finas, tallar o pan a llesquetas e mullar una mica con augua d'allo (fer una picada d'allo e augua ).
Meter a ensundia en o fuego, añadendo as trunfas. Cuan sigan tiernas, sin plegar a dorar-se, se i chita o pimentón e decamín o pan. Treballar en o fuego, han de quedar sueltas.

Tecnicas de cozina.
Podemos añader-bi magra, churizo, etz., en o sofrito. Se pueden serbir con ugas, guegos, etz.

CHIRETA

Ingrediens
2 Tripa de cordero (estomago), 150 gramos de libiano, entrebibo de cordero, un poquet de sebo, 100 gramos de panzeta, 3 granos d'allo, 300 gramos d'arroz, 1 cullarada de prexil picau, 1 cullarada de canela en polbo, c.s. pimienta blanca molida, sal.

Elaborazión
Se talla o libiano en trozos chiquinins, añader a panzeta e o entrebibo, l'allo picau e o prexil.
Sazonar con a sal e a pimenta e replenar as tripas talladas en trozos d'a grandaria d'una cuartilla, dexando-las poco pretas e se cuse con filo blanco. Asinas que son feitas as chiretas, se fan cozer en augua sazonada a fuego michano dica que l'arroz siga presto 40 men.).

SALMORREJO

Ingrediens
½ kg lomo de latón, 200 gr panzeta de latón, 200 gr costiellas de latón, 1 longaniza, 2 tortetas, 6 granos d'allo, prexil, laurelero, 1 churret de binagre, ½ l fondo, 300 gr pan tallau a sopas, 2 güegos, farina.

Elaborazión
Sazonar totas as carnes, retirar a una cazuela de bardo, fendo atenzión de no colocar a torteta en o fondo.
Si ye menester, retirar bella cosa d'azeite e fer fredir os allos dica que prengan color, añader-bi farina, o binagre, laurelero e una branqueta de prexil.
Mullar con o fondo u augua, rectificar a sal.
Remullar o pan tallau con un poquet de lei e mesclar con l'allo e o prexil mallaus, añader-bi os güegos batius e fer a tortilla.
Colocar a tortilla denzima d'o salmorrejo e fer cozer.

CORDERO A LA PASTORA

Ingrediens pa 4 personas:
0.8 kg. cordero, 4 granos d'allo, 1 dl azeite d'oliba, prexil e laurelero, pimenta e sal, binagre, 500 gr trunfas, 1 zebolla, 1 azanoria.

PREPARAZIÓN:
En una sartana femos fredir unos granos d'allo dica que sigan doraus. Allí chitaremos o cordero a o que prebiamén habremos feito a miquetas e sazonado con sal e pimenta, añadendo-bi un churret de binagre de bino. Cuan a carne haya preso color, agregaremos a zebolla a trocinins, cubriremos tot con augua e lei a parz iguals, e dexaremos que bulla a fuego lento dica que a carne siga tierna. Incorporar-bi azanoria a cuadradez e trunfas talladas en grans trozos. Dexaremos que cuezca a fuego lento meya hora, u dica que a trunfa siga bien cueta.

ABADEXO ALLOARRIERO

Ingrediens pa 4 personas:
300 gr d'abadexo, 500 gr de trunfas, 4 granos d'allo, 1 pimento de piquillo, 2 güegos, 1 dl d'azeite d'oliba

Elaborazión:
Desalar l'abadexo con a lo menos 3 cambios d'augua, esmicazar con as manos mirando de retirar totas as espinas.
Pelar e tallar as trunfas como si fuesen pa tortilla de trunfas, dorar en l'azeite d'oliba, escurrir.
En l'azeite que sobra, fer fredir l'allo picau sin que se dore, añader-bi o pimento picau fino e fer fredir l'abadexo pa que pierda tot l'augua, añader-bi as trunfas. Añader-bi os güegos batius e coziniar dica que se cuallen.

POLLO A O CHILINDRON

Ingrediens pa 4 personas:
1 pollo gran, 1 cabeza d'allos, ½ kg de tomates, 2 pimentos morrons, 100 gr de jamón, 2 dl d'azeite

Elaborazión:
Fer a trozos o pollo e sazonar-lo. Aromatizar l'azeite con os allos enters e retirar; dorar o pollo e baxar o fuego pa que se guise despazio.
Añader-bi o jamón a cuadradez e deseguida os allos fritos e os tomates pelaus.
Aparte, fer asar a o fuego os pimentos pa que resulten poco cuetos e pelar-los, tallar-los en tiretas e añader-los a o pollo cuan o tomate cuasi siga seco.
Ha de resultar un guiso más bien graso e que no siga o tomate qui predomine.

CONELLO CON CHICOLATE

Ingrediens
1 conello, 200 gr de zebolla, 6 granos d'allo, 1 dl de bino blanco, 1 dl d'azeite d'oliba, 2 fuellas de laurelero, 40 gr d'almendra, 60 gr de chicolate amargo

Elaborazión
Limpiar os conellos reserbando os figados e fer a trozos. Salpimentar e fredir. Incorporar-bi a zebolla, l'allo e o laurelero; sofredir e mullar con o bino, reduzir. Mullar con o fondo e cozer.
Fer fredir por separado as almendras, 4 granos d'allo e os figados. Mallar en l'almiret chunto con o chicolate.
Cuando o conello siga tierno añadir o malladizo. Rectificando o sazonamiento.

SARDINAS CON TOMATE

Ingrediens pa 4 personas
8 sardinas de cubo, 1 dl d'azeite d'oliba, 3 granos d'allo, 4 tomates maduros, 1 fuella de laurelero, sal e zucre

Elaborazión
Dexar en augua as sardinas a bispra, retirar as frechuras, as cabezas e as escatas. Enfarinar e fredir.
En l'azeite añader l'allo; sin que agafe color agregar-bi o tomate pelado e rallau e a fuella de laurelero. Dexar cozer e agregar-bi as sardinas e un grano d'allo crudo picau; rectificar l'acetor.
Decorar con prexil picau.

BORRAINAS CON TRUNFA

Ingrediens
2 kg de borrainas, 3 trunfas, sal, 2 dl d'azeite d'oliba birchen, augua pa bullir

Elaborazión
Limpiar as borrainas, pelar as trunfas e tallar-las a trozos. Cuan l'augua con sal empezipie a borbotiar, incorporar-bi os ingrediens e cozer con a cazuela destapada, arredol de 20 menutos.
Escurrir tot y añader-bi l'azeite d'oliba birchen.

Tecnica de cozina
Ista rezeta base nos fará onra pa realizar atras barians en a cozina. Os rezipiens pa fer cozer ortalizias berdes no s'han de tapar nunca. Han de bullir con gran cantidat d'augua. Isto fa que no pierdan a color. Si no se consumen al momento de fer-las cozer, habrían de refrescar-se en agua freda.
RUTA DULZE

CAMPANAS

Cluxideras pastas d'almendra marcona, dulce omenache a la Istoria d'a nuestra tierra oszense.

Remeran a emblematica leyenda d'a Campana de Uesca, os estuches incluyen o Cantar Anonimo d'o sieglo XII.

S'elaboran seguntes rezeta orichinal dende 1880 con metodos artesanals e o saber de zinco chenerazions.

CASTAÑAS DE MARZAPÁN

Elaboradas artesanalmén por os nuestros mayestros pastelers, l'orichen d'ellas se remonta a metat d'o sieglo XIX.

S'elaboran con materias primas d'a más alta calidat e sirven como dulce recuerdo d'a nuestra ziudat en os lugars más remotos.

Leve-se as suyas castañas de marzapán, d'a millor calidad, con nombre e apellius. Las trobará en cualsequiera d'as pastelerías d'a Ruta Dulce.

COCA DE NATA

Naxida d'a sabia combinazión d'o fullatre, o marzapán de robillo, o robillo turrau, a pinta, os fruitos secos e o chicolate, proporzionan a o paladar una deliziosa sabor.

GLORIAS DE UESCA

O delicau fullatre arriba a la suya fuga con esta especialidat bañada en robillo de güego e zucre Realizadas con productos naturals, dan prestichio a la nuestra ziudat.

PASTEL RUSO

Un dulce que cal acobaltar dentro d'a más alta gastronomía. Suave, fresco e d'exzelén conserbazión, ye elaborau con as millors bariedaz d'almendra e abellana, clara de güego, zucre e crema praliné en delicada composizión.

TARTA LORETO

Sabroso bizcocho elaborau con selezionadas almendras d'o país e recubierto d'una fina capa de Florentina, ideal pa acompañar o café e o té de desayunos e sobremesas. Uno d'os productos estrela d'o nuestro artesano obrador.


TRENA D'ALMUDÉBAR.

A suya larga fermentazión, una lenta cozión e un fullatre con a millor manteca, asinas como a total ausenzia d'aditivos e conserbans han conseguiu que siga merexedera d'o lavel de distinzión “C” Calidat Alimentaria. 
Zaragoza Turismo SD Huesca Espacio 0,42 Comercio Huesca Hoya de Huesca