Inizio > D'interés > Ofizina de Turismo
   

Ofizina de Turismo

A Ofizina de Turismo de Uesca fue ubierta a o publico o 19 de chuño de 1999 e s'ubica actualmén en a Plaza Luis López Allué.

Encara que ye una ofizina munizipal, a Ofizina de Turismo de Uesca disposa pa o bisitán d'informazión turistica d'a probinzia de Uesca, d'Aragón e d'a resta d'España.
Disposa antimás de material informatibo de tot actualizau d'os destinos turisticos europeus e mundials más solicitaus e destacaus. Asinas mesmo, en as suyas instalazions podrá obtener informazión sobre o serbizio de bisitas guiadas e d'o Bus Turistico.

A Ofizina permanexe ubierta de luns a domingo, en orario a o publico de 9 a 14 oras e de 16 a 20 oras.

En a Ofizina s'atiende a o turista en tres idiomas: español, inglés e franzés. O numbro de consultas que s'atienden a l'año, tanto personals u a trabiés de correu postal, telefono, facs e correu-e ye, alto u baxo, de bellas zien mil.

Si deseya contactar con a Ofizina de Turismo puede fer-lo d'a siguién forma:

  Por telefono: 974-292170
 
  Por carta: Plaza López Allué, s/n 22002 Huesca
 
Por correu-e: oficinaturismo@huesca.es

Bisita birtual

 
Zaragoza Turismo SD Huesca Espacio 0,42 Comercio Huesca Hoya de Huesca