Inizio > Fiestas Huesca > Fiestas
   

Fiestas

A lo largo d'una semana, d'o 9 a o 15 d'agosto, Uesca zelebra as suyas fiestas grans en onor a o suyo patrón, San Lorién. A ziudat se transforma de tot bestindo-se de blanco e berde, l'ambién s'aplena d'olor a albaca e os ziudadanos salen t'as carreras con a suya millor cara pa zelebrar as Fiestas de San Lorién.

O maitino d'o día 9, e como manda a tradizión, mils d'oszenses esperan con ilusión o codetazo anunziador d'o comienzo d'as fiestas en a plaza d'a Seu. Dentro d'istos festeyos, hemos de destacar os danzadors, d'anzestral tradizión, a prozesión d'o día 10 e a ofrenda en o zierre festibo. Amás, se programan actos alegres e bulliziosos con a importanzia relebán d'a Feria Taurina.
A ziudat atraye numbrosos bisitans toz estos días, que s'integran plenamén en l'ambién grazias a la espitalidat d'os oszenses.

As fiestas de San Lorién son estadas declaradas d'Interés Turistico Nazional.

Uesca capital tamién atraye en datas como San Bizién, a fiesta chiqueta d'a ziudat, que se zelebra o 22 de chinero con a suya tradizional foguera e trunfada; os Carnabals, con a suya cabalgata; San Chorche, o día d'Aragón, con a romería a l'armita situada en o cobalto d'o puyalón que leva o suyo nombre; u a Semana Santa oszense, seguida por un gran numbro de fiels e declarada d'Interes Turistico Rechional.Más informazión en : www.fiestassanlorenzo.es 
Zaragoza Turismo SD Huesca Espacio 0,42 Comercio Huesca Hoya de Huesca